AKTUALITĀTES

No 14. augusta līdz 25. augustam Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiālē notiks uzņemšana nepilna laika studiju programmās.

Lai pieteiktos studijām nepieciešami dokumenti: pases kopija, atestāta (diploma) un atzīmju izraksta kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).

Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Nepilna laika studijas ir iespēja savienot darbu ar mācībām, jo studijas notiek sestdienās.

Pieteikties studijām var RTU Daugavpils filiālē Smilšu iela 90, darba dienās no plkst. 10 līdz 16.

Sīkāka informācija pa tālr.654-41474 vai mob.22023319

Mūsu adrese: Smilšu ielā 90, 218.kab. Daugavpilī

NOTIKUMU KALENDĀRS

01.09.2017. plkst. 10:00 aktu zālē (4. stāvs) notiks Svinīgā mācību gada atklāšana.

No 14.08.2017 līdz 25.08.2017. Uzņemšana dienas un neklātienes pamatstudiju programmās.

No 4.07.2017 līdz 11.07.2017. Uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās.

18.05.2017. RTU Daugavpils filiāles studentu zinātniski praktiskā konference (sk. sīkāk) (Fotoattēli).

21.04.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 09:00, 308. aud.). Tēma: Par 2.kārtas robežproblēmu atrisinājumiem. Ziņotājs: M.Dobkeviča.

20.04.2017. Karjeras dienas.

06.04.2017. Atvērto durvju diena (plkst. 16:00).

31.03.2017.  Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 11:00, 308. aud.). Tēma: Daudzaģentu sistēmas ieviešana. Ziņotājs: O. Verhodubs.

17.03.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 11:00, 308. aud.). Tēma: Duffinga oscilatora dinamikas pētījums Lazarus vidē. Ziņotājs: J.Ivanovs.

03.03.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 11:00, 308. aud.). Tēma: Dinamisko sistēmu pētījumi. Programma SPRING. Ziņotājs: I. Ščukins.

Notikumu kalendāra arhīvs