AKTUALITĀTES

UZŅEMŠANA 2019./2020. STUDIJU GADĀ

Uzņemšana pilna laika (dienas) un  nepilna  laika (neklātienes)  pamatstudiju programmās

Kursi

Iespēja pieteikties šādiem kursiem

1.“AUTOCAD PROGRAMMA METĀLAPSTRĀDĒ UN MAŠĪNBŪVĒ”
2. “ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES VEIKŠANAS PAMATI”
3. “ĢEODĒZIJA”
4. “PROGRAMMĒŠANA JAVASRIPT”
5. “PROGRAMMĒŠANAS VALODA JAVA”

Konference

2019.gadā 25.aprīlī notika konference “JAUNATNES LOMA UN IESPĒJAS INŽENIERZINĀTNES ATTĪSTĪBĀ” (FOTO atskaite).

Skola 2019

Stendā izstādē  «Skola 2019» apmeklētāji varēja  uzzināt par studiju iespējām  deviņās fakultātēs, RTU Rīgas Biznesa skolā, RTU Inženierzinātņu vidusskolā, kā arī RTU četrās filiālēs- Cēsīs, Daugavpilī , Liepājā un Ventspilī.

Inženierzinātņu skola

Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvalde  sadarbībā ar RTU Daugavpils filiāli  uzsāk nodarbības Daugavpils Inženierzinātņu skolā 10.-12.klašu skolēniem.