Notikumu kalendāra arhīvs

02.11.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (Tēma:  Nelineāro sistēmu pētījums ar trīslineāro elastīgo raksturlīkni​. Lektors: Jurijs Ivanovs. Auditorija: 308. Plkst.: 16:00).

19.10.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (Tēma: Haoss dinamiskās sistēmās​. Lektors: Igors Ščukins. Auditorija: 308. Plkst.: 16:00).

10.10.2017. Daugavpils programmētāju skolas atklāšana (plkst. 16:30).

No šī gada oktobra sāks strādāt Daugavpils Programmētāju skola.

No 12.09.2017. Iespēja izvēlēties sporta sekciju.

04.09.2017. plkst. 10:00 aktu zālē (4. stāvs) notiks Svinīgā mācību gada atklāšana.

No 14.08.2017 līdz 31.08.2017. Uzņemšana dienas un neklātienes pamatstudiju programmās.

No 4.07.2017 līdz 11.07.2017. Uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās.

18.05.2017. RTU Daugavpils filiāles studentu zinātniski praktiskā konference (sk. sīkāk) (Fotoattēli).

21.04.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 09:00, 308. aud.). Tēma: Par 2.kārtas robežproblēmu atrisinājumiem. Ziņotājs: M.Dobkeviča.

20.04.2017. Karjeras dienas.

06.04.2017. Atvērto durvju diena (plkst. 16:00).

31.03.2017.  Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 11:00, 308. aud.). Tēma: Daudzaģentu sistēmas ieviešana. Ziņotājs: O. Verhodubs.

17.03.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 11:00, 308. aud.). Tēma: Duffinga oscilatora dinamikas pētījums Lazarus vidē. Ziņotājs: J.Ivanovs.

03.03.2017. Zinātniski metodiskais seminārs (plkst. 11:00, 308. aud.). Tēma: Dinamisko sistēmu pētījumi. Programma SPRING. Ziņotājs: I. Ščukins.

28.12.2016. Studentu laboratorijas “DaVinci” atklāšana.

12.12.2016. Zinātniski metodiskais seminārs. Tēma: Pārejas procesi dinamiskās sistēmās ar sarežģītām bifurkāciju diagrammām. Ziņotājs: I. Ščukins.

10.12.2016. Tehniskās jaunrades dienas.

10.12.2016. ScandiWEB seminārs (plkst. 11:00, reģistrācija šeit).

Kopš 2016. gada decembra sagatavošanas kursi skolēniem.

28.11.2016. Zinātniski metodiskais seminārs. Tēma: Triecienskrūvgrieža efektīvā izmantošana ražošanas procesā. Ziņotājs: I. Griņevičs.

14.11.2016. Zinātniski metodiskais seminārs. Tēma: Par hidro-gāzu dinamikas laboratoriju. Ziņotājs: G. Strautmanis.

29.10.2016. SolidWorks nodarbība Preiļu ģimnāzijas skolnēkiem.

28.10.2016. RTU Daugavpils filiāles 55. gadu jubileja.

24.10.2016. Zinātniskais seminārs. Tēma: Ontoloģiju meklētājdzinējs tīmeklī.

14.10.2016. RTU 154.gadadiena: ScandiWEB seminārs RTU Daugavpils filiālē, uzņēmumu PAS “Daugavpils siltumtīkli”, VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “Tehauto Latgale” apmeklēšana.

10.10.2016. Zinātniskais seminārs. Tēma: Semantiskais tīmeklis.