Informācija par praksēm

Programma Neklātienes nodaļa Dienas nodaļa
Būvdarbu vadīšana (DBKV) Būvdarbu vadīšana (DBKV) Automobiļu transports (DMCU) Mehatronika

(DMCE)

Elektrotehnoloģiju datorvadība (DECO)
Koordinators Sergejs Gorņiks Sergejs Gorņiks Guntis Spriņģis Valentīna Strautmane Ludmila Lavrinoviča
Kredītpunkti pa semestriem 1.
2. 4 KP (160h) 2 KP (80h)
3. 6 KP (240h)
4. 4 KP (160h) 4 KP (160h)
5. 8 KP (320h) 12 KP (480h)
6. 8 KP (320h)

Studentiem, kas plāno iziet praksi ir jārēķinās, ka 1 kredītpunkts ir pilna laika 40 stundu darba nedēļa. Gadījumā, ja nav iespējams veikt praksi pilna darba dienā, tad praksei paredzētās stundas jāsadala pa visu semestri, saskaņojot to ar vadītāju prakses vietā. Praksei jābūt pabeigtai līdz tekošā semestra 15. nedēļai.

Izvēlēto prakses vietu un prakses uzdevumu jāsaskaņo ar prakses koordinatoru.

Prakses novērtējums

Prakses atskaite ir galvenais dokuments, ko studenti iesniedz RTU struktūrvienībā, lai nokārtotu ieskaiti par praksi. Atskaite tiek formēta individuāli visas prakses laikā, pamatojoties uz ierakstiem prakses dienasgrāmatā. Atskaiti jāiesniedz tekošā semestra 16. nedēļā.

Dokumenti praksei

Senāta Lēmums par prakses organizēšanas kārtību RTU

Līguma par prakses nodrošināšanu paraugs

Prakses uzdevumu paraugs

Prakses  vadītāja  atsauksmes  paraugs

Sadarbības partneri:
AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”
AS “Latvijas Maiznieks”
SIA “Lagron”