Kontaktinformācija

Uzņemšanas komisijas tālrunis: 29454476

Tālrunis: +371 65443708, Fakss: +371 65443075
Direktors Ivans Griņevičs, e-pasts: Ivans.Grinevics@rtu.lv
Lietvede Janīna Leončika, e-pasts: janina@df.rtu.lv, mob.: 26198987
Adrese: Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410, Latvija

Bibliotēkas tālrunis: +37165442469

SESMI RTU, Muitas un nodokļu katedras, Mācību biroja vadītāja Inga Dzjadzina, e-pasts: Inga.Dzjadzina@rtu.lv,  mob.: 22023340

Nosūtīt ziņu