UZŅEMŠANA 2018./2019. STUDIJU GADĀ

Uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās

No 3.jūlija līdz 10.jūlija darbā dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00 RTU Daugavpils filiālē norisinās uzņemšana pilna laika (dienas) nodaļas studiju programmām, kā arī sestdien 7. jūlijā no plkst.: 10:00 līdz 13:00. Šajās studiju programmās pieejamas budžeta vietas.

Uzņemšana neklātienes pamatstudiju programmās

No 13.augusta līdz 24.augustam darbā dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, kā arī sestdien 18.augustā no plkst. 10:00 līdz 13:00 RTU Daugavpils filiālē notiks uzņemšana nepilna laika (neklātienes) studiju programmām.