UZŅEMŠANA 2017./2018. STUDIJU GADĀ

Uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās

No 4.jūlija līdz 11.jūlija darbā dienās no plkst. 09:00 līdz 18:00 RTU Daugavpils filiālē norisinās uzņemšana pilna laika (dienas) nodaļas studiju programmām, kā arī sestdien 8. jūlijā no plkst.: 09:00 līdz 13:00. Šajās studiju programmās pieejamas budžeta vietas.

Uzņemšana neklātienes pamatstudiju programmās

No 14.augusta līdz 19.augustam darbā dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, kā arī sestdien 19.augustā no plkst. 10:00 līdz 14:00 RTU Daugavpils filiālē notiks uzņemšana nepilna laika (neklātienes) studiju programmām.